Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στα ελληνικά νησιά, το οποίο εντάθηκε αφότου έκλεισαν οι παράνομες χωματερές, προσπαθεί να επιλύσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος.  Το μοντέλο που προκρίνει είναι η δημιουργία μικρών μονάδων κομποστοποίησης και διαλογής ανακυκλώσιμων σε κάθε νησί και η μεταφορά των απορριμμάτων από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα νησιά. Παράλληλα, εξακολουθεί με νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης για έργα διαχείρισης απορριμμάτων να εξαλείψει το πρόβλημα.

Η διαχείριση των απορριμμάτων, αποτελεί μια σύνθετη περίπτωση δεδομένης της νησιωτικότητας και της εποχικότητας του τουρισμού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά νησιά δεν διαθέτουν καμία υποδομή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Καθημερινή», στις Κυκλάδες η Σύρος και η Πάρος έχουν εντάξει στο ΕΣΠΑ μελέτες (για επέκταση του ΧΥΤΥ και δημιουργία νέου ΧΥΤΥ, αντιστοίχως), ενώ η Μήλος είναι η μόνη στην οποία έχει ενταχθεί  κατασκευή ΧΥΤΑ.  Η Άνδρος και η Τήνος έχουν ολοκληρωμένες μελέτες και περιβαλλοντική αδειοδότηση, χωρίς όμως ακόμα ,να έχουν ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενώ δυσκολότερη περίπτωση είναι εκείνη της Σαντορίνης, όπου οι Αρχές επιθυμούν την κατασκευή ΧΥΤΑ, χωρίς όμως να έχει επιλεχθεί ο κατάλληλος προς τούτο, χώρος.

Στα Δωδεκάνησα, η Λέρος έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ στην κατασκευή ΧΥΤΥ, η Πάτμος θα επανυποβάλει πρόταση για κατασκευή μονάδας για βιοαπόβλητα, ενώ στη Ρόδο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων μέσω στης σύμπραξης με ιδιώτες. Η Κως, τέλος, κατασκευάζει επέκταση του ΧΥΤΥ, ενώ στη χειρότερη θέση βρίσκεται η Κάλυμνος, η οποία δεν διαθέτει καμία νόμιμη υποδοχή.

Στα Ιόνια νησιά, έχουν ήδη δρομολογηθεί τα βασικά έργα, ώστε σήμερα αυτά να βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Λευκάδα ενώ στην Κεφαλονιά βρίσκονται προς ένταξη στο ΕΣΠΑ. Τέλος,  στο Βόρειο Αιγαίο,  στη Λέσβο και τη Χίο, έχουν δρομολογηθεί νέοι σχεδιασμοί, ενώ η Λήμνος και η Ικαρία, διατηρούν ήδη χωματερές σε λειτουργία, χωρίς, ωστόσο να έχουν προβεί σε σχεδιασμό νέων έργων.

Όπως έχει τονίσει και ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, τα ελληνικά νησιά έχουν μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων, αφενός λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, αφετέρου εξαιτίας της έλλειψης Διοικητικής Επάρκειας. Για τον λόγο αυτόν, προκρίνεται το ανωτέρω μοντέλο διαχείρισης, πρωτίστως με τη δημιουργία υποδομών στα μεγαλύτερα νησιά, και στη συνέχεια με τη μεταφορά των σύμμεικτων και της ανακύκλωσης στα μεγαλύτερα νησιά. Σημειώνεται, τέλος, ότι το Υπουργείο έβγαλε πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για έργα απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγίου, ύψους 22,7 εκατ. Ευρώ.