Επιβεβαιώθηκε, τελικά, χθες, η αναμενόμενη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), αναφορικά με τις διατηρήσεις και τις κατεδαφίσεις κτισμάτων, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Πρόκειται για τα 958, συνολικά, κτίρια, που βρίσκονται στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού, αλλά και στο Παράκτιο Μέτωπο του Αγίου Κοσμά, εκ των οποίων τα μισά περίπου είχαν ήδη νομιμοποιηθεί το Φεβρουάριο και για τα οποία υποβλήθηκε πρόταση διατήρησής τους, λόγω του χαρακτηρισμού τους – αν και όχι όλων – ως διατηρητέων και όχι μόνο, ενώ τα λοιπά μισά προτάθηκε να κατεδαφιστούν.

Με τη θετική γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ, εγκρίθηκε η εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 και η κατεδάφιση κτισμάτων, εγκαταστάσεων, συνοδών υποστηρικτικών δομών και κατασκευών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου αυτών, σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική έκθεση και τα συνοδεύοντα αυτή σχέδια. Ολοκληρώθηκε, έτσι, η διαδικασία, που είχε ξεκινήσει νωρίτερα εντός του έτους, με την επίσης θετική και ομόφωνη γνωμοδότηση, για το ίδιο θέμα, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). Καθίσταται, έτσι, εφικτή, πλέον, η άμεση έναρξη εργασιών, για την έναρξη υλοποίησης του έργου.