Μέχρι τις αρχές Μαΐου, τουλάχιστον, θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν μόνο στο εσωτερικό τους, με προσωπικό ασφαλείας, ενώ περιορισμένη είναι και η λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης, στο πλαίσιο των μέτρων, που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου ιού.

Τούτο, βέβαια, συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις όχι μόνο σε δικαιοπραξίες, που δεν μπορούν προσωρινά να πραγματοποιηθούν, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταγραφούν, αλλά, κυρίως, στην, ήδη πολύπαθη, διαδικασία κτηματογράφησης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ειδικά για το Δήμο Αθηναίων, η κτηματογράφηση του οποίου έχει ξεκινήσει ήδη από το 2008, η “Ελληνικό Κτηματολόγιο” αποφάσισε τη μετάθεση της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων για τις αρχές Ιουνίου. Υπενθυμίζεται πως η κτηματογράφηση του Δήμου Αθηναίων αφορά σε 833.000 δηλώσεις ιδιοκτησίας, 1.261.000 ενεργά ιδιοκτησιακά δικαιώματα, 726.000 ακίνητα και 65.300 οικόπεδα, που καταλαμβάνουν μία έκταση συνολικής επιφάνειας 38.000 στρεμμάτων, ενώ ήδη κατά την πρώτη ανάρτηση είχαν υποβληθεί 40.000 περίπου αιτήσεις για διορθώσεις και ενστάσεις.

Αλλά και για το σύνολο της επικράτειας, έχει ήδη δοθεί παράταση για τη συλλογή των εμπρόθεσμων δηλώσεων, ενώ είναι σαφές, πλέον, ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του όλου έργου θα παραταθεί και ότι, φυσικά, οι πολίτες δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις. Βέβαια, οι πολίτες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, μόνον, όμως κατόπιν ραντεβού, αν και προωθείται, πρωτίστως, η ηλεκτρονική εξυπηρέτησή τους. Από την πλευρά τους, οι ανάδοχοι, που διενεργούν την κτηματογράφηση, φαίνεται να έχουν λάβει σαφείς οδηγίες για τη συνέχιση της διαδικασίας, αν και, προς στιγμήν, συλλέγουν μόνο τις εμπρόθεσμες δηλώσεις.

Με τον τρόπο αυτό, είναι εμφανές ότι σε αντίθεση με τα Διοικητικά Δικαστήρια και το ΣτΕ, τα οποία μεν υπολειτουργούν, αλλά δέχονται κανονικά και προσδιορίζουν δικόγραφα και δικάζουν προσωρινά- ασφαλιστικά μέτρα, υπό τη μορφή προσωρινής διαταγής, καθώς και όλες τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες που δέχονται κανονικά και απαντούν σε αιτήσεις και προσφυγές των πολιτών, η διαδικασία κτηματογράφησης οδηγείται σε μία ακόμη μεγάλη καθυστέρηση, αφού όλες οι σχετικές διαδικασίες ουσιαστικά αναστέλλονται.