Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών στο ιστορικό κτίριο της Αίγλης Ζαππείου, αποτέλεσε το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης της τηλεσυνεδρίασης  του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (εφεξής ΚΣΝΜ), υπό τον τίτλο: «Έγκριση ή μη υπαγωγής στον ν. 4495/2017 κατασκευών στο αναψυκτήριο “Αίγλη”, το οποίο βρίσκεται πλησίον των χαρακτηρισμένων ως μνημείων Ζαππείου Μεγάρου και κινηματογράφου Αίγλη, εντός του Ζαππείου Κήπου, στην Αθήνα». Είχε ήδη προηγηθεί η θετική γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ, αναφορικά με τις διατηρήσεις και τις κατεδαφίσεις κτισμάτων, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, όταν η συνεδρίαση για τη συζήτηση του δεύτερου θέματος διεκόπη για άγνωστους λόγους.

 Η τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών στο αναψυκτήριο της «Αίγλης» του Ζαππείου, έχει αποτελέσει πεδίο αναμέτρησης μεταξύ του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς Ελλάδας  και Νήσων και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.

Ειδικότερα, σε  ανακοίνωσή του  ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής αναφέρει ότι πρόκειται «για μια ακόμη απόπειρα νομιμοποίησης των περισσότερων από 2.000 τ.μ. αυθαίρετων κατασκευών αλλά και καταπατήσεων κοινόχρηστων χώρων στο ιστορικό κτίριο, που δεινοπαθεί εδώ και χρόνια στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων στα οποία έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση». Τονίζει δε, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, έχουν διαπιστώσει παραβάσεις ήδη από το 1993, όπως και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Δήμου Αθηναίων, χωρίς ωστόσο  να προχωρήσουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την κατεδάφιση και κατάργηση των αυθαίρετων κατασκευών.  Η ιστορική Αίγλη Ζαππείου, όπως υποστηρίζει, πρέπει να διασωθεί στην αρχική της μορφή, αφενός επειδή αυτή προστατεύεται από τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου και τις διατάξεις περί κληροδοτημάτων, και αφετέρου επειδή δεν δύναται να επιχειρείται από την πολιτεία η νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

Από την πλευρά των αρχιτεκτόνων, αντιπαρατίθεται η ύπαρξη νομίμων οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από το 1998 και το 2000. Οι ίδιοι προσθέτουν ότι η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στην «Αίγλη» του Ζαππείου, με το νόμο 4495/2017 είναι καθόλα νόμιμη καθώς επίσης ότι υπάρχει ήδη σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για τις εργασίες στις εγκαταστάσεις της «Αίγλης» . Η έκδοση της οικοδομικής άδειας, μετά την έγκριση, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της τότε συγκυρίας, ως αναφέρεται.  Επικαλούνται επιπλέον την ανάγκη προστασίας της και διατήρησής της «Αίγλης», σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές για τα κληροδοτήματα. Τέλος, προσθέτουν, ότι «είναι νόμιμη η τακτοποίηση υπερβάσεων επί νόμιμων οικοδομικών αδειών και ότι σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία μπορεί κανονικά να γίνει η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στην «Αίγλη» του Ζαππείου.

Αναμένεται επομένως, η συνέχιση της συνεδριάσεως, η οποία θα επιλύσει την σύγκρουση αναφορικά με την  έγκριση ή μη υπαγωγής στον ν. 4495/2017 κατασκευών στο αναψυκτήριο “Αίγλη”,  εντός του Ζαππείου Κήπου, στην Αθήνα.