Στον περιορισμό της άναρχης και εκτός σχεδίου δόμησης στοχεύει νέο σχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή τον ερχόμενο μήνα.Το περιβαλλοντικό επιτελείο της κυβέρνησης προετοιμάζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο,με το οποίο επαναπροσδιορίζεται η χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία, με την κατάργηση, μεταξύ άλλων, του συνόλου  των πολεοδομικών παρεκκλίσεων.

Ειδικότερα, σε πρώτη φάση, εξετάζονται τρόποι, μέσω των οποίων,  θα μπορεί να υλοποιηθεί η μεταφορά του συντελεστή δόμησης σε περιοχές           « υποδοχής» , προκειμένου να δοθεί ώθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και, κατά συνέπεια, να μπορέσουν να  αξιοποιηθούν περιουσίες που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανεκμετάλλευτες.

Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια , για την εφαρμογή της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ)  είναι αφενός ο καθορισμός των λεγόμενων Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης -είτε μέσω ενός προγράμματος ταχείας οριοθέτησής τους, είτε με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια-  και αφετέρου  η ενεργοποίηση της Ψηφιακής Τράπεζας Γης.

Σημειώνεται,  περαιτέρω, ότι δίνεται ιδιαίτερη  έμφαση στην αντιμετώπιση των πολύ μικρών αρτιοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές,  οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα οικοδόμησης αγροτεμαχίων έως και 1200 τετραγωνικών μέτρων, τη στιγμή που ο βασικός κανόνας στην εκτός σχεδίου δόμηση παραμένει η δόμηση στα 4 στρέμματα.