Περισσότερες από 130.000 οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών εκδόθηκαν ηλεκτρονικά από τον Οκτώβριο του 2018, οπότε και ανατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)  στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος(εφεξής ΤΕΕ) η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των οικοδομικών αδειών και των  λοιπών βεβαιώσεων.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί περί τις 99.611 οικοδομικές άδειες, 56400 από τις οποίες αφορούν σε εγκρίσεις αδειών μικρής κλίμακας. Περαιτέρω, έχουν εκδοθεί 8.087 προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, 4.298 οικοδομικές άδειες κατηγορίας 1 και 1.853 άδειες κατεδάφισης. Το μεγαλύτερο ποσοστό  των προαναφερθέντων ηλεκτρονικών διαδικασιών, εντοπίζεται κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής και στη συνέχεια στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης.

Σημειώνεται ότι μέσω του πρόσφατου αυτού εκσυγχρονισμού, απλοποιήθηκε η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, ενώ πλέον οι εμπλεκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για την εξέλιξη της εκάστοτε αιτήσεώς τους. Προς την ίδια, μάλιστα, κατεύθυνση, συντείνει και η πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ κ.  Γιώργου Στασινού, σχετικά με την ανάληψη από το ΤΕΕ του «ψηφιακού χάρτη», μιας νέας βάσης για τα γεωχωρικά δεδομένα του Δημοσίου και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ενώ, παράλληλα,  προτείνεται και η ένταξη στο ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα των βεβαιώσεων του Δασαρχείου, της Αρχαιολογίας και του Κτηματολογίου.