Η ενίσχυση του ρόλου της πόλης των Σερρών σε περιφερειακό επίπεδο, η “μονιμοποίηση” των εξορύξεων στη Χαλκιδική και η, έστω και ατελής, προσπάθεια ανάσχεσης της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης της Χαλκιδικής αποτελούν τις πλέον κρίσιμες καινοτομίες που εισάγονται με το νέο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Κεντρικής Μακεδονίας (εφεξής το σχέδιο).

Περαιτέρω , το σχέδιο προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη τη Μητροπολιτική της οργάνωση, σε επίπεδο κυκλοφοριακού σχεδιασμού, την επέκταση της βιομηχανικής περιοχής της Σίνδου προς τα δυτικά, καθώς και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις βαριές βιομηχανικές δραστηριότητες που έχουν χωροθετηθεί εδώ και δεκαετίες στα Δυτικά της πόλης.

Από την άποψη του χωρικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, το σχέδιο προτάσσει την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, τον περιορισμό της αστικής επέκτασης στις “εκτός σχεδίου” περιοχές και κατά μήκος της ακτογραμμής, καθώς  και την καλύτερη χωρική οργάνωση των επιμέρους παραγωγικών δραστηριοτήτων.