Ενόψει της δεύτερης φάσης της πανδημίας Covid-19, από τις 07.11.2020 τίθεται σε ισχύ μία νέα δέσμη μέτρων που επιβάλλει αναστολή δραστηριοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε όλη την χώρα.

Ως προς τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ Β’ 4899/06.11.2020), προβλέπεται ότι αναστέλλονται προσωρινά οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών. Ειδικά ως προς τα διοικητικά δικαστήρια, όμως, κατ’ εξαίρεση, εκδικάζονται υποθέσεις χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο (με δήλωση παράστασης), εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής και εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. Περαιτέρω, δεδομένου ότι οι Γραμματείες των δικαστηρίων και οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν ανοικτές για την εξυπηρέτηση του κοινού, η κατάθεση αιτήσεων ενώπιον των δικαστηρίων καθώς και η υποβολή αιτημάτων ενώπιον της Διοίκησης εξακολουθεί να γίνεται κανονικά.

Υπό αυτές τις συνθήκες και έχοντας λάβει όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα προστασίας της υγείας, το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος & Συνεργάτες παραμένει σε πλήρη λειτουργία. Εξακολουθούμε να παρέχουμε πλήρεις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους πελάτες μας και σε κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο μας.

Με κύρια προτεραιότητα την υγεία των συνεργατών μας, το Γραφείο εφαρμόζει τηλε-εργασία στο 50% του δυναμικού του. Όλοι οι συνεργάτες παραμένουν διαθέσιμοι για τον χειρισμό των ερωτημάτων και των υποθέσεών σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Γραφείου [email protected], καθώς και στην τηλεφωνική γραμμή 210 6469350.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω και για οποιοδήποτε επείγον νομικό ερώτημα-ζήτημα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την εμπιστοσύνη,

Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος & Συνεργάτες