Στην έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ( Π.Ο.Α.Π.Δ.) στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης προέβη την  1η.04.2021 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ρύθμιση αφορά στη μελέτη πολεοδόμησης, η οποία έχει ήδη, εγκριθεί με το π.δ 19/10/11( ΦΕΚ 288/ΑΑΠ), δυνάμει του οποίου εγκρίθηκε η  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ενώ ταυτοχρόνως χαρακτηρίστηκαν  και οριοθετήθηκαν ως «ΠΟΑΠΔ Τριτογενούς Τομέα» εδαφικές εκτάσεις του πρώην κτήματος Καμπά.

Με το προαναφερόμενο προεδρικό διάταγμα οριστικοποιείται το νέο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι στη θέση Κάτζα θα στεγαστούν πολυάριθμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, σχετιζόμενες με εργασία, εμπόριο, εστίαση και ψυχαγωγία. Ταυτοχρόνως, πρόκειται να εκδοθεί άμεσα πλήθος οικοδομικών αδειών, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του έργου.

Περαιτέρω, με  το προαναφερθέν προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και οι οικοδομήσιμοι χώροι. Να επισημανθεί ότι η έκταση είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη. Συγκεκριμένα, απαρτίζεται από περίπου 325 στρέμματα και η οικοδομήσιμη επιφάνειά της εκτείνεται στα 89.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 51.200 τ.μ. θα διατεθούν ως χώροι γραφείων και τα 16.500 τ.μ. θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικές χρήσεις και για τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου – συνεδριακού κέντρου.

Ειδικότερα, οι οικοδομήσιμοι χώροι της συνολικής έκτασης ανάπτυξης του έργου οργανώνονται σε τρεις ζώνες :

1η Ζώνη: Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων,

2η  Ζώνη: Προστασίας  του κτιριακού συγκροτήματος του εργοστασίου Καμπά και

3η Ζώνη: Προστασίας του Σταθμού Κάντζα του Αττικού Σιδηροδρόμου

Τέλος, καθορίζονται πεζόδρομοι, χώροι πρασίνου, κοινόχρηστοι χώροι – οικολογικοί αμπελώνες, χώρος εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού, ενώ οριοθετούνται και τμήματα ρεμάτων που διατρέχουν την έκταση.