Με την υπ΄αριθμόν 44/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) κρίθηκε ότι με τη ρύθμιση του ν.4499/2017 εισάγεται ουσιώδης απόκλιση από την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας “Καζίνο”. Η διαδικασία αυτή προβλέπει, όπως είναι γνωστό, τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας ‘Καζίνο”. Έγινε, περαιτέρω, δεκτό ότι πρόκειται για ευνοϊκή, υπέρ της επιχείρησης «ΕΚΠΑ ΑΕ» ιδιοκτήτριας του «Καζίνο Πάρνηθας», ρύθμιση τυπικού νόμου, η οποία έχει ατομικό χαρακτήρα.

Κρίθηκε, έτσι, ότι με το ν.4499/2017 αίρεται η δεσμεύουσα, την επιχείρηση «ΕΚΠΑ ΑΕ», απαγόρευση μεταφοράς του Καζίνο από το «Ξενοδοχείο Mont – Parnes” και παρέχεται στην επιχείρηση το δικαίωμα μεταφοράς σε άλλη θέση, με εντελώς διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν συντρέχουν οι ειδικές περιστάσεις ή οι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν τη θέσπιση, με τις διατάξεις του προαναφερθέντος  ν.4499/2017, της ως άνω ατομικού χαρακτήρα ρύθμισης.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, έγινε, τελικά,  δεκτό ότι οι διατάξεις των άρθρων 6-10 του ν.4499/2017 θεσπίζουν ρύθμιση ατομικού χαρακτήρα, κατ΄απόκλιση από την συνταγματική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, χωρίς να προκύπτει ότι συντρέχουν οι ειδικές περιστάσεις ή ι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν την απόκλιση αυτή. Με το σκεπτικό αυτό, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε τη συγκεκριμένη ρύθμιση ανίσχυρη ως αντισυνταγματική.