Την επαναφορά της δυνατότητας τακτοποίησης κτιρίων που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετα, δηλαδή ανεγέρθηκαν χωρίς οικοδομική άδεια ή έχουν μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις που ξεπερνούν κατά 40% τουλάχιστον την επιτρεπόμενη κάλυψη, , δρομολογεί το ΥΠΕΝ.

Με τη νέα υπό εκπόνηση ρύθμιση διατηρούνται οι “κόκκινες γραμμές” των προηγούμενων νόμων (4495/2017, 4759/2020), δηλαδή αυτή αναφέρεται μόνο σε αυθαίρετα κτίσματα  που κατασκευάστηκαν πριν από τις 28/7/2011 και δεν βρίσκονται σε απαγορευμένες περιοχές, όπως είναι ο αιγιαλός και οι δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις.

Περαιτέρω, με τη νέα, επιχειρούμενη ρύθμιση  ορίζεται ότι θα ελέγχεται το 100% των αιτήσεων υπαγωγής από ελεγκτή δόμησης, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της νομιμοποιήσεως ακινήτων από απαγορευμένες κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα τακτοποιήσεως μεγάλων αυθαιρέτων δόθηκε για πρώτη φορά με το νόμο 4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ, κατόπιν δύο νεότερων ρυθμίσεων, μέχρι και τις 31/9/2020., οπότε και έληξε , σύμφωνα με τη διάταξη του ν. 4495/2017. Ωστόσο, με το ν. 4759/2020 δόθηκε παράταση στην τακτοποίηση ορισμένων ειδικότερων περιπτώσεων της “κατηγορίας 5” και, συγκεκριμένα, ακινήτων που αποκτήθηκαν μέσω πλειστηριασμού, μέσω κληρονομιάς ή ακίνητα που είχαν μισθωθεί με leasing και ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Η προθεσμία για την υπαγωγή των περιπτώσεων αυτών είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2025.

Η προαναφερθείσα ρύθμιση, την οποία επεξεργάζεται ήδη το ΥΠΕΝ θα αφορά την υπαγωγή των μεγάλων αυθαιρέτων που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των αυθαιρέτων.  Σύμφωνα με το ΤΕΕ, από το 1,16 εκατομμύρια αυθαίρετα που δηλώθηκαν στο ν. 4495/2017, τα 262.000 ανήκαν στα μεγάλα αυθαίρετα της συγκεκριμένης “κατηγορίας 5”.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν δηλώσεις των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων  των νόμων  4178/2013 και 4014/2011, των οποίων η επεξεργασία ολοκληρώθηκε, χωρίς, όμως, αυτά να μεταφερθούν στο ν. 4495/2017.