Με μία ανατρεπτική και καινοτόμο απόφασή του (ΣτΕ 2460/2022) το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)  με Εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Παπανικολάου επιβάλλει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) να γνωμοδοτεί και να εγκρίνει προηγουμένως οποιαδήποτε οικοδομική παρέμβαση επιχειρείται στο “εμπορικό τρίγωνο” της Αθήνας. Με τη γνωμοδότησή του αυτή το ΚΑΣ καλείται να ελέγχει τόσο τα ύψη όσο και τους επιμέρους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης της συγκεκριμένης περιοχής. Δίδεται, έτσι, εμμέσως πλην σαφώς,  η δυνατότητα να εξετάζεται από το Ανώτατο Γνωμοδοτικό Όργανο της Διοίκησης η υπέρβαση ή μη της “φέρουσας ικανότητας” της περιοχής του εμπορικού τριγώνου να υποδεχθεί νέες τουριστικές υποδομές και δραστηριότητες.

Τίθεται, επομένως, και για πρώτη φορά φρένο στην ανεξέλεγκτη και άναρχη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του ιστορικού κέντρου της Αθήνας που μπορεί μεν να βρίσκεται εκτός του χαρακτηρισμένου αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, αλλά γειτνιάζει με αυτό΄, ενώ φέρει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, μία ξεχωριστή φυσιογνωμία.

Πρόκειται για ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία της κατοικίας και τη διατήρηση χρήσεων γης που καταξιώνουν τον χαρακτήρα της περιοχής αυτής, η οποία  εκτείνεται στην πλευρά αυτή του λόφου της Ακροπόλεως και η οποία αποκτά πλέον ανάλογη προστασία με αυτήν της περιοχής του “Μακρυγιάννη” . Απαιτείται, βέβαια, η άμεση παρέμβαση του Δήμου, του ΥΠΕΝ, της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών , προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή, μέσω της κατοικίας και των σχετικών χρήσεων γης, η μοναδική ταυτότητα της πολύτιμης αυτής γωνιάς της αθηναίικής γης.

Αισθανόμαστε, τέλος, ιδιαίτερα υπερήφανοι που εκπροσωπήσαμε τον αιτούντα στην προαναφερθείσα υπόθεση και συμβάλλαμε, στο μέτρο των επιστημονικών μας δυνατοτήτων, στην έκδοση μίας πολύ σημαντικής αποφάσεως που εμπλουτίζει, με τη σειρά της, την εκτεταμένη νομολογία του Δικαστηρίου για την προστασία του οικιστικού και πολιτιστικού μας περιβάλλοντος.