Από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης θα εκδίδονται οι άδειες για εργασίες μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα όσα όρισε χθες το ΥΠΕΚΑ. Η άδεια θα εκδίδεται σε διάστημα δύο ημερών, καθώς η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγχει μόνο την πληρότητα του φακέλου και όχι τα στοιχεία που κατατίθενται. Οι εργασίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας, ορίζονται...