Προσδιορίστηκε προς συζήτηση η αίτηση ακυρώσεως, που άσκησε, μέσω του Γραφείου μας, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως, η οποία στρέφεται κατά διοικητικής πράξης της Διεύθυνσης Δασών, σχετικά με την Ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας, ορίστηκε η 6η Μαρτίου 2015.