Στις 27 Ιανουαρίου 2020, συνεδρίασε  το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) , προκειμένου να επεξεργαστεί το σχέδιο προεδρικού διατάγματος με αντικείμενο,  όπως ακριβώς τιτλοφορείται,  την «έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου του Δήμου Αμαρουσίου (ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης,  περιβαλλοντική έγκριση...