Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών στο ιστορικό κτίριο της Αίγλης Ζαππείου, αποτέλεσε το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης της τηλεσυνεδρίασης  του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (εφεξής ΚΣΝΜ), υπό τον τίτλο: «Έγκριση ή μη υπαγωγής στον ν. 4495/2017 κατασκευών στο αναψυκτήριο “Αίγλη”, το οποίο βρίσκεται πλησίον των χαρακτηρισμένων ως μνημείων Ζαππείου Μεγάρου και κινηματογράφου Αίγλη, εντός του Ζαππείου Κήπου, στην...