Από τις 240 ημέρες μειώνεται στις 60 ο χρόνος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων από τον ΕΟΤ , σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Με το Πολυνομοσχέδιο ιδρύεται και τηρείται στην Δ/νση της Γ.Γ. Τουρισμού ηλεκτρονικό μητρώο πληροφοριών τουριστικών λιμένων που αφορά στη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης...