Στη μείωση των ανώτατων ορίων του προυπολογισμού ένταξης μιας επένδυσης στο καθεστώς της ταχείας αδειοδότησης (fast track) του ν. 3894/2010, με έμφαση στις βιομηχανικές επενδύσεις,  προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΝ). Οι διορθωτικές αυτές κινήσεις στο νόμο 3894/2010, έναν χρόνο μετά την ψήφισή του, περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΝ για τη βελτίωση του...