Επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων προωθεί το ΥΠΑΝ, εφαρμόζοντας το μοντέλο της υπηρεσίας μίας στάσης (one stop shop) για τη γρήγορη αδειοδότησή τους. Στόχος είναι οι τελικές άδειες να εκδίδονται εντός 45 ημερών. Το υπουργείο φαίνεται ότι υιοθετεί την αρχή “πρώτα αδειοδότηση και μετά έλεγχος”, ενώ αποκτώντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα θα επιδιώξει να...