Η υφιστάμενη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της Σαντορίνης δεν φαίνεται ικανή να προστατεύσει αποτελεσματικά το νησί από την ανεξέλεγκτη δόμηση. Ως παράδειγμα μπορεί, κατ’ αρχάς, να αναφερθεί η παραλία της “Βλυχάδας” πυο αποτελεί από τις πλέον διάσημες παραλίες της Σαντορίνης. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο ιδιαίτερο ανάγλυφο των ηφαιστειακών βράχων που την περιβάλουν. Η συγκεκριμένη παραλία...