Με τις υπ’ αριθμ. 4496,4497, 4498,4499/2012 αποφάσεις του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ ακυρώθηκε η απόφαση του Γ.Γ. Ιονίων Νήσων, με την οποία είχε χαραχθεί ο αιγιαλός και ο παλαιός αιγιαλός  στον κόλπο του Λαγανά της Ζακύνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001 “Περί Αιγιαλού και Παραλίας”. Όπως κρίθηκε από το Δικαστήριο, η προσβαλλόμενη απόφαση...