Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, σε πλήρη συμφωνία με τις επιταγές της εθνικής νομολογίας, αποφάσισε τη συνέχιση των κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε δάση και αιγιαλούς. Όσον αφορά τα αυθαίρετα που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, ήδη έχουν κατεδαφιστεί ορισμένα από τα ευρισκόμενα στη  Χερσόνησο και στη νησίδα Χρυσή, εν αντιθέσει με τα υφιστάμενα στην περιοχή Μπάλο, για...