Διευκρινίζεται ότι, το καθεστώς υπολειτουργίας, στο οποίο έχουν τεθεί τα Δικαστήρια και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των μέτρων, που έχουν ληφθεί, για την αποτροπή εξάπλωσης του νέου ιού, δεν επηρεάζει τις Γραμματείες και τα Πρωτόκολλα αυτών. Συγκεκριμένα, τόσο οι Γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών δικαστηρίων, όσο και οι υπηρεσίες της Διοίκησης,...