Με  σχέδιο νόμου με τίτλο ” Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις”, επιχειρείται η κατάργηση ή ακόμα και η διόρθωση, επί το πολεοδομικά  δυσμενέστερο, των ρυθμίσεων για το ΝΟΚ (ν. 4067/2012), καθώς και για τον τρόπο έκδοσης των αδειών δόμησης (ν. 4030/2011). Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ επαναφέρει, παρά τη ρητή και επανειλημμένη αντίθεση της νομολογίας του ΣτΕ,...