Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 846/2018 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,  ακυρώθηκε η  άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης που είχε χορηγηθεί σε μονάδα κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, καθώς και της συναφούς άδειας δόμησης, με την οποία είχε επιτραπεί η ανέγερση της αυτής μονάδας στη θέση “Κατοικίες” της Δημοτικής Ενότητας Φηρών, Θήρας, η οποία, όπως κρίθηκε,...