Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου “Αναδιοργάνωση Υπουργείων και ΝΠΔΔ” που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προτείνεται: – Η ενοποίηση των υποστηρικτικών μονάδων των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών ή και άλλων αυτοτελών υπηρεσιών των επιμέρους  υπουργείων με αυτές του οικείου υπουργείου, η υπαγωγή δηλαδή στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου με βάση το λειτουργικό κριτήριο...