Παράνομη κρίθηκε, από την Ολομέλεια του ΣτΕ, η παράλειψη της Κυβέρνησης να εκδώσει Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της χώρας. Με τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ,  η Κυβέρνηση υποχρεώνεται στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, πανελλαδικώς. Προηγουμένως, μάλιστα, είχε απορριφθεί το...