Νόμιμη κρίθηκε, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας απαγορεύθηκε η έκδοση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στη Φιλοθέη. Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2008 ανεστάλη για ένα έτος, δυνάμει αποφάσεως του τότε Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η χορήγηση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στο ρυμοτομικό σχέδιο Φιλοθέης, με...