Σε ισχύ παραμένει, τουλάχιστον προσωρινά, ο ν. 4178/2013, με τον οποίο εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ευνοϊκότατα  το καθεστώς  της αυθαίρετης δόμησης και ο οποίος αντικατέστησε τον προγενέστερο ν. 4014/2011, οι διατάξεις του οποίου κρίθηκαν, όπως είναι γνωστό,  αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά του νέου αυτού νόμου, τρεις κάτοικοι του Αμαρουσίου υπέβαλαν αίτηση, ενώπιον...