Στο χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων ετών στους δήμους της Ανατολικής Αττικής δηλώθηκαν 6,1 εκατομμύρια τετραγωνικά αυθαιρέτων .Το γεγονός αυτό κατατάσσει πρώτη, με διαφορά, την Ανατολική Αττική σε πολεοδομικές παραβάσεις.Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, με 4,2 εκατομμύρια τετραγωνικά και ακολουθεί η περιοχή του κεντρικού τομέα Αθηνών, με 1,9 παράνομα τετραγωνικά. Αξίζει να...