Σε περίπου τρεις μήνες θα ξεκινήσει να λειτουργεί ο θεσμός της “Τράπεζας Γης”, με τον οποίο θα κινηθεί η διαδικασία ανταλλαγής οικοπέδων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα δόμησης σε νέες, καθαρές, μη δασικές εκτάσεις. Πρόκειται για ένα θεσμό αγοράς δικαιωμάτων γης, την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία του οποίου θα έχει το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς...