Σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης του ΥΠΕΝ, με την οποία εξειδικεύονται αρκετά από τα ζητήματα που αφορούν τη νέα διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών του ν. 4389/2016, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους κατά του δασικού χάρτη αποκλειστικά στον προβλεπόμενο διαδικτυακό τόπο, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Βάσει της υποβολής αυτής, υπολογίζεται το τέλος...