Συζητούνται κατά τη δικάσιμο της 10ης Οκτωβρίου 2014, μετά από αναβολή, ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας η  αίτηση ακυρώσεως και οι δύο παρεμβάσεις, με τις οποίες οι αιτούντες και οι παρεμβαίνοντες ζητούν από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο να  αναγνωρίσει την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4178/2013. Σημειώνεται ότι, όπως είναι γνωστό, με τις ρυθμίσεις του νέου αυτού νόμου...