Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 4.6.2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. ημερίδα της Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος, με θέμα τις νομικές παραμέτρους της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Την ημερίδα, στην οποία προήδρευσε η Πρόεδρος της Εταιρείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας, αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντα θέματα που άπτονται του τομέα της γενικότερης διαχείρισης της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας...