Με τη υπ. αριθμ. 2404/2019 απόφασή του  ΣτΕ  κατοχυρώνεται η νομιμότητα των αποφάσεων  των Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων κατά Δασικού Χάρτη. Συγκεκριμένα, με την προαναφερθείσα απόφαση κρίθηκε ως απαράδεκτη η αίτηση για την ακύρωση απορριπτικής απόφασης  της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων (εφεξής Επιτροπής)  κατά Δασικού Χάρτη, μέχρις ότου κυρωθεί ο αντίστοιχος  δασικός χάρτης. Όπως έχει ήδη κριθεί,...