Σημαντικές τροποποιήσεις προωθεί το νομοσχέδιο, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή από το ΥΠΕΚΑ, με την πρώτη από αυτές να αφορά στις εισφορές σε γη. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μείωση του ποσοστού ενός οικοπέδου, που θα δίδεται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, ενώ, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες, στην περίπτωση που η αφαίρεση τμήματος από...