Με στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας σε όλες τις αποφάσεις περί χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων, προβλέπονται, στο νέο νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα δάση, ταχύτατες διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό όριο για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δασικών ανέρχεται σε 10 ημέρες και μέσα στο διάστημα αυτό θα πρέπει...