Αρμόδιος για την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, εκατέρωθεν των οδικών αξόνων και εντός περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ), σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 385/2014 απόφαση του Ε΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα, για την έγκριση και τροποποίηση πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακας και τη θέσπιση, με ρυθμίσεις κανονιστικού...