Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 300/2018 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) κρίθηκε ότι η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου είναι αυθαίρετη. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι με τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 24 του Συντάγματος καθιερώνεται αυξημένη προστασία...