Η αδήριτη ανάγκη για τη λήψη μέτρων από μέρους της  Πολιτείας, για τη ρύπανση της λεκάνης του Ασωπού ποταμού, μέσω της επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, εξετάστηκε από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το οποίο έκανε δεκτή την αίτηση ομάδας πολιτών κατά της σιωπηρής άρνησης της διοίκησης να λάβει δράση. Η προσφυγή είχε κατατεθεί το 2009 από...