Σχεδόν δύο χρόνια μετά τη συλλογική προσφυγή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Ελλάδας, για τη ρύπανση και την έλλειψη ενεργειών από την πλευρά του κράτους, ώστε να προστατέψει τους πολίτες του, εκδόθηκε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ), με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή αποζημιώσεων στους κατοίκους της...