Σε εφαρμογή πρόκειται να τεθεί, στο προσεχές μέλλον, το μέτρο που προβλέπεται από το ν. 4178/2013, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να καταβάλουν μόνο το 50% του προστίμου τακτοποίησης και το υπόλοιπο 50% να το αξιοποιήσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική ενίσχυση του ακινήτου τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι, αν και...