Με την υπ’ αριθ. 933/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε παράνομη η αυθαίρετη αλλαγή  χρήσης χώρου εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων σε κέντρο διασκέδασης και προσδιορίσθηκαν οι  συγκεκριμένες προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης . Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ότι από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 3...