Έπειτα από σειρά παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη και ύστερα από τέσσερα ολόκληρα έτη, κατεδαφίστηκε αυθαίρετο κτίσμα, που είχε ανεγερθεί μέσα στο ρέμα Χαλανδρίου. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2010, όταν ένα πολίτης, που κατοικεί δίπλα στο ρέμα, διαπίστωσε την ανέγερση ενός κτίσματος μέσα στην κοίτη του ρέματος, ο οποίος άλλαζε τη διατομή του. Απευθύνθηκε τότε...