Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με νέο σχέδιο νόμου, προσφάτως εγκριθέν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), προάγει την απλοποίηση του αδειοδοτικού καθεστώτος του επιχειρείν, έχοντας ως γνώμονα την αναγνωρισμένη στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω». Σε αντίθεση με το ισχύον, χρονοβόρο και ιδιαίτερα γραφειοκρατικό σύστημα, θα παρέχεται,  εφεξής,...