Με την  υπ’αριθμόν 699/2016 απόφαση του Ε’ τμήματος  του Συμβουλίου της Επικρατείας  κρίθηκε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της νομιμότητας και των  όρων εγκατάστασης  βιομηχανικών –  βιοτεχνικών μονάδων, με βάση την ερμηνεία των διατάξεων των νόμων  1650/1986 και 3325/2005. Κατ’ αρχάς, έγινε δεκτό ότι οι περιοχές  που επιλέγονται ως χώροι εγκατάστασης  βιομηχανικών –  βιοτεχνικών μονάδων θα  πρέπει...