Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 657/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης,  έγινε δεκτό ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία βιομηχανικής μονάδας εργοστασίου επεξεργασίας χάλυβα στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί “σχέδιο” ή “πρόγραμμα” και δεν υπάγεται, κατά συνέπεια,  σε Στρατηγική Μελέτη...