Στην ακύρωση της υπ’ αριθμ. 19379/1207/16.5.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/5.7.2013 τ. Α.Α.Π.), περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (εφεξής Γ.Π.Σ) του Δήμου Κορίνθου, προέβη το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Συγκεκριμένα,  με την υπ’ αριθμ. 2049/2019 απόφασή του το ΣτΕ ακύρωσε το προαναφερθέν Γ.Π.Σ., διότι, όπως κρίθηκε,  δεν...