Περίπου 161.000 δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στο νέο ν. 4178/2013, έχουν πραγματοποιηθεί στους εννέα, μόλις, μήνες ισχύος του. Οι μισές, περίπου, βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να έχουν καταβληθεί το παράβολο και η πρώτη δόση του προστίμου. Συνολικά, από τους δύο νόμους για τα αυθαίρετα, έχει, μέχρι στιγμής, εισπραχθεί περίπου 1,1 δισ. ευρώ.Πιο συγκεκριμένα,...