Προσδιορίστηκε  και πρόκειται να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 6ης Φεβρουαρίου 2015 , ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αίτηση ακύρωσης του Δήμου Αλίμου κατά του Υπουργού Οικονομικών – Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Τουρισμού, και κατά της απόφασής του για παραχώρηση στην εταιρία “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.”, περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στο...